Perstekst

Perstekst die gebruikt kan worden om het koor voor te stellen.

Solidariteitskoor Sapukay

Bob Marley zong dat er slechts één aardbol is, dat we er niet af kunnen, en dat we hem dus zullen moeten verdelen. Thé Lau deed festivals daveren met ‘De wereld is van iedereen’.

En wat doen solidariteitskoren? Die bevestigen dat, door liederen te brengen uit het Zuiden die roepen om die waarheid om te zetten in rechtvaardigheid voor iedereen.

Sapukay is een solidariteitskoor waarvan de naam verwijst naar een Argentijns begrip dat betekent: ‘Al zingend een boodschap van vrede en vriendschap uitdragen’ Het koor ,met stamplaats Merelbeke, neemt het resoluut op voor wie nog te weinig meetelt op deze aarde. Daarom begint ons credo met een aanvulling bij het vers van Lucibert: ‘Als alles van waarde weerloos is, moeten wij zingen waarover wij niet mogen zwijgen, voor het te laat is.’ Het ganse credo is te vinden op onze website: www.sapukay.be

In maart 2016 zal Sapukay twintig jaar bestaan. In die tijd is het ledenbestand gegroeid van een paar oprichters naar een honderd leden op dit moment. Die gestage groei getuigt van de heilzaamheid van het zingen, maar dan een zingen dat zijn adem haalt uit solidariteit met wie nog vecht voor een menswaardig bestaan. Het enthousiasme dat het koor uitstraalt, komt helemaal op het conto van de dirigent, Bruno De Smet. Zijn persoonlijkheid met de ideale mix van humor, zottigheid en ernst mist zijn uitwerking niet op het koor. Het is de tweede dirigente, Eva Quintelier, die bewaakt dat er niet te veel buiten de lijntjes wordt gekleurd. 

Een solidariteitskoor zingt voor allerlei projecten in het Zuiden, met liederen uit de regio waarvoor we opkomen. Zo ondersteunde het koor al talrijke projecten in o.a. Guatemala, de Filipijnen, Haïti, Malawi, Peru, Congo, Kathmandu, India, Sri Lanka en Caïro. Ook de openingsmanifestatie van de jaarlijkse Broederlijk -Delen -actie mochten we al een paar keer opluisteren.

Verder zingen we al sedert 2001 ieder jaar, op 14 oktober, op het Sint-Pietersplein, voor de beweging van ‘ Het verzet tegen extreme armoede’.

0m de vijf jaar organiseert Sapukay in eigen beheer een groot optreden rond een bepaald thema. Het thema bepaalt telkens de keuze van de liederen en het multimediaal gebeuren. De drie voorbije grote optredens droegen als titel: ‘Voor het te laat is…’, ‘ De Maan luistert’ en ‘ ’t Is de liefde die ons doet zingen’

In februari 2014 ging ons programma ‘Nooit brengt een oorlog vrede’ ,rond de Groote Oorlog, in première in het cc van Oosterzele.

Dit twee uur durend programma schetst met zang, poëzie, dagboekfragmenten en filmbeelden een beklijvend beeld van wat soldaten toen in de loopgraven moeten hebben doorleefd. Intussen is dit programma al in verscheidene culturele centra en kerken in Vlaanderen opgevoerd voor een steeds sterk aangesproken publiek.

Wat de toekomst brengen zal, wordt bepaald door de nood aan solidariteit. Wat we zeker weten is dat 2016 een jaar van vieringen wordt, vieringen rond 20 jaar Sapukay, die vooral in de schoot van het koor zullen plaatsvinden. Wie ons wil volgen of contacteren kan terecht op de website: www.sapukay.be